Reglement

Beste standhouder

U word verzocht te arriveren tussen ¬05.00 uur en 08.00 uur, nadien is alle verkeer verboden. Opgave op de dag van de rommelmarkt is verboden, opgave is alleen mogelijk tot en met 1 juli om 17.00 uur.

Het is verboden voor 05.00 uur reeds plaats te nemen op uw standplaats of iets uit te stallen of op te hangen op privéterrein. Er moet steeds een doorgang vrijgehouden worden zodat de bewoners te voet hun woning kunnen bereiken. Op het marktterrein staat een wc-wagen opgesteld, maak er gebruik van en respecteer de hygiëne!

De wagen mag enkel ter plaatse blijven staan indien hij achter de standplaats kan staan. Hij mag alleen op privéterrein geparkeerd worden indien de bewoners hiervoor expliciet de toelating hebben gegeven.

Heb respect voor de nachtrust van de bewoners en maak geen onnodig lawaai bij uw aankomst en bij het installeren van uw stand.

Bij het betreden van de markt zal u een vuilniszak krijgen, gelieve al uw afval hierin te deponeren en de zak bij het verlaten van uw standplaats mee te nemen naar huis.

Wij wensen u een fijne rommelmarkt!